Abotiga
A mía Cuenta  Beyer capazo  Fer Pediu  
  Inizio » Catalogo » Libros » A mía Cuenta  |  Beyer capazo  |  Fer Pediu   
Categorías
Libros-> (438)
  Literatura (59)
  Poesía (14)
  Tiatro (4)
  Rechiras (79)
  Atros (31)
Mosica (100)
Ropas (25)
Estrumentos (11)
Rebullo (14)
Solo que ta ninas/os (69)
Ufiertas y Nobedaz (17)
Fabricantes
Nobedaz más
La ronda de Boltaña. Ronda por un pequeño país. DVD
La ronda de Boltaña. Ronda por un pequeño país. DVD
12.00EUR
Triga rapeda
 
Meta parolas clau ta trobar o produto que i amenista.
Triga abezada
Informazión
Nimbíos/Tornallos
Confidenzialidá
Condizions d'uso
Contaute-nos-ne
Una ye muito dezén. Desiderio Campo Galindo 1.00EUR

Una ye muito dezén. Desiderio Campo Galindo

 

Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 189 (chinero-febrero 2009), p. 21

 

UNA YE MUITO DEZÉN....

 

CAMPO GALINDO, Desiderio: Una ye muito dezén, Samianigo, Rolde O Caxico e Peña La Murga, 2006.

Fa tres añadas, o rolde “O Caxico” de o Biello Aragón, de conchuntas con a peña “La Murga” de Samianigo, editón una falordieta debuxata de Desiderio Campo Galindo que estió premiata con una menzión espezial en o premio que combocaba ista peña serrablesa, o “Tenazeta de Fiero”. Cal siñalar que en ista publicazión bi ha solo una triga de ro conchunto de falordietas que presentó.

O mes de chunio de o 2008 l’autor mos albandonó, asinas que balga ista reseñeta como recordatorio. Desiderio nazió en Xabierre-Gai en a posguerra. De chicotón padezió a enfermedá de a poliomielitis e as suyas garras conserbón as secuelas d’ista malautia. Como á muitos montañeses, le tocó emigrar ta Barzelona, en do treballó bendendo prensa en un quiosco de a suya propiedá. Tornó ta casa e se colocó como gasolinero en Puen d’a Reina. Yera famoso en istas redoladas por estar una presona dinamica e con unas trazas de beyer o mundo de contino positibas. En o suyo lugar lo teneban por buen pintor de retratos, que feba d’encargo ta ra chen de ro lugar e amigos. (1)

A falordieta Una ye muito dezén mos planteya un eszenario atipico: un fosal e a bida cutiana en as fuesas. Os protagonistas son dos escletos faltons, zorrizos e buquizos. A suya basemia ye brincar de o suyo puesto e marchar a conoxer mundo. O tetulo sale de ro que diz de contino a misacha biuda que encorren os escletos.

En o primer cuatrón ya beyemos a os protagonistas prebando de ligotiar con una biuda que ye en una fuesa d’amán. A biuda no lis fa ni caso e marcha ta ra capiella a confesar-se con o bispe. Iste bispe ye confrontinau con os nuestros protagonistas, ateyos, pero o bispe comparte con ers l’afizión por as mullers. Os protagonistas continan enrestindo á ra biuda dimpués de a confesión e ta esfenderla amanexe o suyo amante, un sendicalista que, con una falz e un martiello, lis encorre. O bispe, con cruz e rosario en as mans tamién pretende “recombertir-los”, asinas que deziden botiar por as tapias de o fosal.

Difuera son cosirando “os picachos”, ye dizir, a guardia zebil e un funerario. Os tres riñen por quí torna a os fuyitos ta o fosal e ístos jopan, de primeras en un auto de “maquineros” e dimpués en un cambión que s’estoza contra un autobús. Uno d’os protagonistas diz: “¡Florer, que toziada más rezia!”. Astí amanexen ambulanzieros, guardias e funerarios ta triar a clientela. Os dos escletos tornan ta ro fosal, en do son rezebitos con chilos de: “¡ toreros, toreros!”. A bida cutiana torna ta ro fosal: os protagonistas piropiando á ra biuda, o sendicalista prebando de chafar-lis o morro e o bispe boziando a fin de o mundo. Dos caracols pasían por o camposanto e dos tartugas trancan a falordieta con una moralexa.

Os debuxos son esquematicos, e imprentatos en fundo negro con tinta blanga alquieren rasmia. A istoria arremete contra toz os poders terrenals e espirituals, ubrindo un calaxo no guaire treballato en a literatura en aragonés moderno: o puliticamén incorreuto.

 

Paz Ríos Nasarre

 

1. Istos datos biograficos los me proporzionó Alberto López Araguás, escolano de yo en o IES “San Alberto Magno” de Samianigo en o curso escolar 20072008. A suya mai ye de Xabierre-Gai e a familia mantiene ubierta a casa.

 

Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 189 (chinero-febrero 2009), p. 21 

Testo sacau de a rebista Fuellas 189

 

 

Iste produto ye en o nuestro catalogo dende miércoles 18 enero, 2017.
charrazos
Crompras más
0 produtos
Fabricante
Atros produtos
Notificazions más
NotificazionsNotifique-me de cambeos á Una ye muito dezén. Desiderio Campo Galindo
Dile-ne á bel migo
 
Nimbía ista pachina á bel amigo con bel charrazo.
Charrazos más
Escribir charrazoEscriba un charrazo ta iste produto
Idiomas
Castellano Aragonés
Monedas